Forskning och Utveckling

Psykiatri Sydväst har historiskt en forskarvänlig tradition inom kliniken. Många anställda, främst läkare och psykologer, har forskaruppdrag parallellt med sina kliniska tjänster.

Forskningen är viktig för att utveckla den psykiatriska vården. All vård vi bedriver ska vara evidensbaserad med patienten i centrum.

Även olika slag av utvecklings- och förbättringsarbete på verksamhetsnivå uppmuntras med målet att förbättra vården för våra patienter.

Aktuell forskning

En stor del av forskningen bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet (KI) eller Centrum för Psykiatriforskning (CPF).

I flera forskningsprojekt kan du som patient anmäla intresse för att delta i studien.

Här presenterar vi ett axplock från vår aktuella forskning: