Forskning och Utveckling

Psykiatri Sydväst har historiskt en forskarvänlig tradition inom kliniken, där personal stimuleras att genomgå forskarutbildning samt disputerade att fortsätta med egen forskning.

Forskningen är viktig för att utveckla den psykiatriska vården. All vård vi bedriver ska vara evidensbaserad med patienten i centrum.

Även olika slag av utvecklings- och förbättringsarbete på verksamhetsnivå uppmuntras med målet att förbättra vården för våra patienter.

Här till vänster under rubrikerna Forskning respektive Utveckling hittar du konkreta exempel på vad vi arbetar med inom dessa områden.