Utredningsenheten och Internetpsykiatrin flyttar

Enheterna lämnar Huddinge sjukhusområde och flyttar till Röntgenvägen 3, vid Flemingsbergs centrum. Flyttarna sker under torsdagen den 22 mars och fredagen den 23 mars. Måndagen den 26 mars finns de på plats i den nya lokalerna.

Både Utredningsenheten  och Internetpsykiatrin kommer att sitta på plan 13 (och dess administration på plan 14).