Studie om sömnproblem (insomni)

Har du svårt att sova? Känner du dig så pass sömnig om dagarna att det blir ett problem för dig? Känner du dig trött och nedstämd? Vill du delta i vår studie?

Internetpsykiatrienheten har lång erfarenhet av att arbeta med internetbehandling. Vi genomför nu en studie om behandling av allvarliga sömnproblem, så kallad insomni. En annan studie ger internetbehandling till personer som samtidigt lider av både insomni och depression. Endast personer folkbokförda i Stockholms län kan delta i studien.