Studera till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

Vill du ha möjlighet att utbilda dig till specialistsjuksköterska samtidigt som du arbetar på en psykiatrisk klinik med bibehållen lön?  Då kan vår SUS-utbildningstjänst vara något för dig!

SUS står för specialistutbildad sjuksköterska och är en unik insats för dig som är intresserad av vidareutbildning inom psykiatrin. Du ska söka till specialistutbildningen på Röda Korsets Högskola senast den 15 oktober samtidigt som du har en anställning på en av våra heldygnsvårdseneheter på Psykiatri Sydväst. SUS-utbildningstjänst börjar sedan i januari 2016 och varar över en treårsperiod.

  • År ett består mestadel av studier, men du finns tillgänglig som resurs för den SUS‑avdelning där du är anställd.
  • År två är du klar med teoretiska kurser och tjänstgör på SUS-avdelningen för att komma in i rollen som specialistsjuksköterska samtidigt arbetar du med din magisteruppsats.
  • År tre är du som student klar med specialistutbildningen och ges möjlighet att implementera magisterarbetet på SUS-avdelningen.

Du som söker har sjuksköterskeutbildning (180hp). Du kanske redan arbetar hos oss på Psykiatri Sydväst eller arbetar externt - det har ingen betydelse.

Vill du veta mer om denna SUS- utbildningstjänst kontakta Olof Silfors, enhetschef M48 vid Psykiatri Sydväst, e-post: olof.silfors@sll.se.