Politikerbesök på Personlighetsprogrammet

I slutet av november fick Personlighetsprogrammet besök av Jessica Eriksson (L), SLL:s ordförande i beredningen för folkhälsa och psykiatri.

Hon kom i kontakt med Personlighetsprogrammet, när Psykiatri Sydväst invigde sina nya heldygnsvårdslokaler på Huddinge sjukhusområde, i början av oktober.

Nu fick berörd personal möjlighet att berätta mer ingående hur man tänkt kring vård vid personlighetssyndrom. Utöver processenhetschef Peder Björling, vårdenhetschef Niki Sundström och skötare/terapeut Raija Känsälä medverkade också en patient som tidigare fått behandling här.

Jessica hade en mängd insatta frågor och synpunkter på den psykiatriska vården i allmänhet, men också för vår patientgrupp i synnerhet. Hon verkade uppskatta Psykiatri Sydvästs upplägg för att kunna ge flera patienter med EIPS specifik behandling genom att ha flera behandlingsmöjligheter av olika längd, att vi arbetar aktivt med vårdplaner som en del i behandlingen och vår modell för hur patienter som fått omfattande behandling tidigare ska kunna fångas upp vid kris och få kortare insatser.

För oss var det lärorikt att få insyn i hur våra förtroendevalda resonerar och inhämtar information.