Ny patientlag

Den 1 januari 2015 infördes en ny patientlag i Sverige. Lagens viktigaste syfte är att stärka ställningen för dig som patient och göra dig mer delaktig i din vård.  

Lagen kommer att innebära stora förändringar för öppenvården. Du får nu möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela Sverige. Du kan också lista dig i ett annat landsting än hemlandstinget. Hemlandstinget bekostar vården, men du får själv stå för resor och uppehälle.
En viktig del i lagen är vårdpersonalen har fått en ökad skyldighet att informera patienten om vilka val, risker och möjligheter som finns. Patienten ska bland annat få information om behandlingsmetoder och risker för komplikationer.

Läs mer om den nya patientlagen på 1177 Vårdguiden

Läs mer om den nya patientlagen på Sveriges kommuner och landstings hemsida

Läs mer om den nya patientlagen på Stockholms läns landstings hemsida