Broschyr för anhöriga

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH:s arbetsgrupp för anhörigfrågor har tagit fram broschyren "Anhörig - Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa". Den vänder sig till anhöriga till någon som har en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, oavsett ålder och relation.

Mer information samt broschyr finns på NSPH:s webbplats